Những người mắc bệnh gì không nên đi máy bay

Máy bay là phương tiện giao thông đặc thù khi di chuyển trên không với tốc độ lớn nhất và áp suất giảm, không khí loãng, vì thế không phải người nào cũng có thể đi máy bay. Vậy những người mắc bệnh gì thì không nên đi máy bay, và làm sao